CILS

Egzamin CILS jest opracowany i organizowany przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie (Universita per Stranieri di Siena) zgodnie z europejskimi standardami wytyczonymi przez Radę Europy.Egzamin CILS ma otwartą formułę - mogą do niego przystępować wszyscy, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Zgodnie z umową z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych egzamin CILS jest oficjalnie uznanym egzaminem państwowym. CILS adresowany jest do osób, które chcą studiować lub pracować we włoskojęzycznym otoczeniu. Poziom zaawansowany CILS skierowanych dla tych, którzy pracują lub studiują we włoskich instytucjach reguluje oficjalny dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Coordinated system of Certificates of Italian for Foreigners" (Rzym, 1998 r.)

Osoby zdające CILS na wyższym poziomie zaawansowania nie muszą wykazywać się dyplomem na niższym poziomie, ani świadectwem ukończenia odpowiednich kursów przygotowujących.

CILS na poziomie DRUGIM - B2, TRZECIM - C1 oraz CZWARTYM - C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie CZWARTYM - C2 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.

Egzaminy CILS przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu, w tym samym dniu we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych.