Start Deutsch (Stufe 1, Stufe 2)

Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat, a język niemiecki nie może być ich językiem ojczystym. Poziom początkujący i elementarny określa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym.

Egzamin Zertifikat Deutsch (ZD)

Certyfikat ZD uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach. Egzamin ten potwierdza znajomość podstaw języka niemieckiego. Posiadacz certyfikatu opanować ok. 2.000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne i może uczestniczyć w rozmowach na tematy ogólne.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (ZD)

Certyfikat ten poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym i umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Słuchacz potrafi rozumieć proste teksty ekonomiczne, umie napisać listy i może uczestniczyć w rozmowach dotyczących pracy zawodowej.

Egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (Z)

Po ok.800 godzinach zajęć Słuchacz opanował język niemiecki w stopniu zaawansowanym. Niektóre niemieckie uniwersytety akceptują ten egzamin jako świadectwo opanowania języka w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów.

 

Egzamin Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Po odbyciu ok. 1200 godzin nauki języka niemieckiego Słuchacz jest przygotowany do podejścia do egzaminu ZOP. Egzamin ten wykazuje znajomość języka w różnych dziedzinach. Kandydat musi rozumieć autentyczne teksty i sprawnie wyrażać się w mowie i piśmie. Pozytywnie zdany ZOP zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wszystkich uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Kleines und Grosses Deutsches Sprachdiplom (KDS, GDS)

Niemiecki dyplom językowy dla obcokrajowców jest przyznawany przez Goethe-Institut na zlecenie Uniwersytety im.Ludwika Maksymiliana w Monachium. KDS i GDS potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, który uprawnia do studiowania na wszystkich uniwersytetach. Ponadto w niektórych krajach GDS uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat aby przystąpić do obu egzaminów.