Język rosyjski dla osób początkujących

Oejmuje 2 semestry, wprowadzenie alfabetu i podstaw języka, rozwija umiejętności, które umożliwiają kontynuację nauki na poziomie średniozaawansowanym.

Język rosyjski w biznesie

Kształci umiejętności porozumiewania się w języku rosyjskim w sprawach dotyczących handlu, ekonomii, wszelkiego rodzaju transakcji itp. Program kursu obejmuje 2 semestry. Kurs przygotowuje do zdawania egzaminu według standardów Rady Europy.

Język rosyjski w praktyce

Konwersacje ? zajęcia, które mają na celu zaznajamianie się z rosyjską prasą i współczesnym językiem rosyjskim.

TELC

Kurs przygotowujący do egzaminu TELC na poziomie B1 i B2