DELE

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego), sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii są jedynymi oficjalnymi egzaminami potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym. Organizacją i przeprowadzaniem egzaminów D.E.L.E. zajmuje się Instituto Cervantes.

Certificado Inicial de Espanol

Diploma Inicial potwierdza kwalifikacje językowe wystarczające do rozumienia oraz poprawnego komunikowania się w najbardziej podstawowych sytuacjach z życia codziennego oraz prawidłowego wyrażania swoich podstawowych życzeń i potrzeb.

Diploma Intermedio

Diploma Intermedio potwierdza wysokie kompetencje językowe pozwalające na posługiwanie się językiem hiszpańskim w sytuacjach wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz kontekstu kulturowego.

Diploma Superior

Diploma Superior potwierdza wysokie kompetencje językowe pozwalające na posługiwanie się językiem hiszpańskim w sytuacjach wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz kontekstu kulturowego.