DELF

Egzamin DELF składa się z 6 części. Po zaliczeniu pierwszych 4, otrzymasz pierwszy stopień. Zaliczenie 2 pozostałych to drugi stopień znajomości języka.

DALF

Egzamin DALF opiera się o egzamin DELF. Egzamin DALF potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym i dodatkowo upoważnia do podjęcia studiów na francuskojęzycznym uniwersytecie bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego z języka francuskiego.