Key English Test (KET)

Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Słuchacz potrafi komunikować się w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Konwersacje

Słuchacze nie są zobligowani do posiadania podręczników a lekcje są przygotowywane zgodnie z potrzebami i sugestiami uczestników.

W trakcie zajęć wykorzystujemy:

 • Debaty
 • Dyskusje
 • Role play
 • Gry
 • Prasa
 • Drama

Ponadto grupa słuchaczy ma możliwość wyboru lektora. z którym są prowadzone zajęcia!

Preliminary English Test (PET)

Uczestnicy zdobywają umiejętności umożliwiające swobodną komunikację w sytuacjach dnia codziennego.

First Certificate in English (FCE)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zdanie w/w egzaminu zwalnia ze zdawania matury na poziomie podstawowym. Dodatkowo Słuchacz posiada kwalifikacje umożliwiające pracę jako przewodnika turystycznego oraz może ubiegać się o stanowisko urzędnika państwowego.

Certificate in Advance English (CAE)

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS pozytywny wynik testu zwalnia Słuchacza ze zdawania matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ponadto Słuchacz może ubiegać się o zwolnienie z uczęszczania na obowiązkowy kurs języka angielskiego na uczelniach wyższych. Uzyskanie minimum wyniku B umożliwia podjęcie studiów na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Egzamin CAE traktowany jest jako egzamin państwowy i umożliwia podjęcie pracy na stanowisku urzędnika państwowego.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS:

 • Egzamin CPE zwalnia ze zdawania matury na poziomie rozszerzonym.
 • Słuczhacz może ubiegać się o zwolnienie z uczęszczania na obowiązkowy kurs językowy na uczelniach wyższych w Polsce.
 • Dodatkowo Słuchacz może podjąć studia na zagranicznych uczelniach wyższych.
 • Osoba posiadająca Certificate of Proficiency in English posiada kwalifikacja potrzebne do pracy jako pilot wycieczek zagranicznych oraz pracy na stanowisku urzędnika państwowego.
 • Egzamin CPE zastępuje dawny egzamin państwowy.

Business English

Kurs prowadzony jest według podręcznika 'In Company', który skupia terminologię związaną z business'em oraz rozwija umiejętności komunikacji tj. prowadzenia wstępnych rozmów, odbieranie telefonów, prowadzenie reklamy listowej, ogólne zasady prowadzenia korespondencji handlowej, zaproszenia i propozycje złożenia wizyt, rezerwacje hotelu oraz terminologię związaną z księgowością. Kolejną propozycją są kursy specjalistyczne tj. English for different purposes. Mogą Państwo wybrać jeden z modułów w zależności od Państwa potrzeb i zainteresowań:

 • Travelling & Industry
 • Firefighting
 • Medical & Pharmacy
 • Marketing

Zakres w/w kursów skierowany jest do osób, których znajomość języka angielskiego jest na poziomie intermediate, a celem zajęć jest pogłębianie wiedzy leksykalnej z poszczególnych dziedzin oraz umiejętności łatwego porozumiewania się w różnych sytuacjach zawodowych jak również ćwiczenia gramatyczne mające na celu usystematyzowanie i poszerzanie znajomości gramatyki kursantów.