Lektorzy

 • To profesjonaliści!
 • Są filologami!
 • Doświadczenie zdobywali w placówkach w polsce oraz za granicą!
 • Stale podnoszą swoje kwalifikacje na warsztatach metodycznych!
 • Posiadają wiedzę praktyczną z zakresu metodyki prowadzenia zajęć językowych!
 • Pracują pod kierunkiem metodyka!
 • W pracy wykorzystują najnowsze i najnowocześniejsze metody nauczania!
 • Dostosowują programy zajęć do specyfiki pracy osób szkolonych!
 • Dodatkowo są punktualni i oddani pracy!
 • Lektorzy oferują pełną dyspozycyjność i elastyczność w trakcie prowadzonych kursów!
 • Nasza kadra lektorska posiada wysokie umiejętności interpersonalne!