Zajęcia dla firm i osób indywidualnych

 • Zajęcia prowadzimy na terenie firm lub w domach Klientów indywidualnych w godzinach uzgodnionych w ramach kontaktów bezpośrednich między stronami;
 • Zajęcia realizujemy w postaci 50-minutowych lekcji;
 • Na prośbę Klienta przeprowadzamy lekcję pokazową;
 • Przeprowadzamy testy badające kompetencje językowe osób szkolonych;
 • Opracowujemy programy nauczania dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów;
 • Przeprowadzamy testy sprawdzające postępy w nauce uczestników;
 • Termin wykonania usługi ustalamy w ramach kontaktów bezpośrednich między stronami, po przyjęciu oferty;
 • Liczba osób w grupie od 1 do 12.

Ceny kursów zależą od długości poszczególnych zajęć oraz ich częstotliwości. Regulowanie należności następuje na podstawie wystawionego rachunku.

Oferujemy pełną dyspozycyjność lektorów.

Cena obejmuje:

 • Dojazd lektora
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe
 • Opracowanie programów nauczania