Talking Kids

Terminy zajęć dostosowujemy do możliwości dzieci!

  • Na każdych zajęciach sprawdzamy obecność kursantów!
  • Przeprowadzamy testy diagnostyczne!
  • Na bieżąco informujemy rodziców o postępach dzieci w nauce!

Nowoczesna i skuteczna metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-4 szkoły podstawowej. Pracujemy w oparciu o metodę Communicative Approach!Kładziemy nacisk na komunikację językową i poszerzanie słownictwa.Oparta jest na założeniach metody bezpośredniej. Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate.

Dzieci od pierwszych zajęć uczą się myśleć w języku angielskim. Na kursach stosujących metodę Talking Kids dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób. Materiał jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Od początku kursu dzieci posługują się pełnymi zdaniami a na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.

System powtórek przerobionego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie oraz eliminuje braki spowodowane absencją ucznia.

Na zajęciach nie ma czasu na nudę gdyż każdy element lekcji wykorzystuje maksymalnie możliwości percepcyjne uczniów i ich koncentrację na poszczególnych zagadnieniach. W toku zajęć wprowadzane są gry językowe, nagrania i praca z podręcznikiem.