TELC

TELC - to system egzaminów oparty o program Common European Framework of Reference. Obecnie egzaminy TELC są honorowane i akredytowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W chwili obecnej certyfikaty TELC obejmują 10 języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 - podstawowy do B2 zaawansowany.

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie.

Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

W trakcie zajęć słuchacze uczą się gramatyki wymaganej do prowadzenia prostych konwersacji oraz ogólnego słownictwa przydatnego podczas rozmów z klientami. Zajęcia skupiają się na rozumieniu prostych rozmów komunikacyjnych oraz dialogów i wypowiedzi nagranych na taśmach. Uczestnicy uczą się udzielania pełnych odpowiedzi na postawione pytania i formułować własne poprawne pytania.