Euro College to szkoła, która szkoli umiejętność posługiwania się angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i francuskim, a od września też chińskim w sytuacjach życiowych: prywatnych a także oficjalnych czy zawodowych.

Wszystkie kursy prowadzone są nowoczesnymi metodami komunikatywnymi, które wzbogacone są elementami metod tradycyjnych.

Komunikacja

Od pierwszych zajęć kładziemy szczególny nacisk na aktywne używanie języka przez konwersacje, dialogi i dyskusje tak, aby słuchacz możliwie szybko mógł swobodnie porozumiewać się w poznawanym języku. Na zajęciach wykorzystujemy materiały z gazet oraz słuchowisk radiowych.

Gramatyka

Materiał gramatyczny, wprowadzamy wyłącznie w kontekście i utrwalamy wykorzystując praktyczne ćwiczenia komunikacyjne, tak by już od pierwszych lekcji umożliwić studentom formułowanie poprawnych wypowiedzi.

Małe grupy

Pracujemy w małych grupach 7-12 osób.
Słuchacze kwalifikowani są do grup na podstawie testu pisemnego lub ustnego.

Podręczniki

Na zajęciach wykorzystujemy podręczniki renomowanych wydawców takich jak: Macmillan, Oxford, Longman, Pearson Education.

 

Będąc naszym Słuchaczem masz możliwość skorzystania z 2 tygodniowego darmowego kursu językowego w Krajach Unii!!!